Τρεχουσες καταταξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 ocea******* 200 Tokens
2 Kkkk******** 150 Tokens
3 Paul***** 100 Tokens
4 swee***** 50 Tokens
5 podg******* 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες Νικήτριες

 • Τετάρτη
  (19.09.2018)
 • 1  jeff*****
 • 2  swee*****
 • 3  podg*******
 • 4  gnus*****
 • 5  siis*****
 • Τρίτη
  (18.09.2018)
 • 1  hiro*****
 • 2  Cana*******
 • 3  baaa*****
 • 4  salt*****
 • 5  Exeq******
 • Δευτέρα
  (17.09.2018)
 • 1  salt*****
 • 2  Paul*****
 • 3  Star*****
 • 4  rich*****
 • 5  Krip*****
 • Κυριακή
  (16.09.2018)
 • 1  swee*****
 • 2  horn********
 • 3  chle******
 • 4  jery********
 • 5  MyBe*********
 • Σάββατο
  (15.09.2018)
 • 1  quad*****
 • 2  nirv*********
 • 3  Ibra*********
 • 4  Fera*******
 • 5  XPEH*****
 • Παρασκευή
  (14.09.2018)
 • 1  Ivaa********
 • 2  quad*****
 • 3  mike*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Ibra*********
 • Πέμπτη
  (13.09.2018)
 • 1  Jame******
 • 2  Ivaa********
 • 3  rich*****
 • 4  Fera*******
 • 5  sexy********
 • Τετάρτη
  (12.09.2018)
 • 1  Jame******
 • 2  Fera*******
 • 3  tris******
 • 4  Ivaa********
 • 5  volk*****
 • Τρίτη
  (11.09.2018)
 • 1  Ivaa********
 • 2  Fera*******
 • 3  baaa*****
 • 4  Tara*****
 • 5  Paul*****
 • Δευτέρα
  (10.09.2018)
 • 1  Paul*****
 • 2  Ivaa********
 • 3  Alph*******
 • 4  Fera*******
 • 5  Rich*********
 • Κυριακή
  (09.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  kobi******
 • 3  wewe*****
 • 4  swee*****
 • 5  Fera*******
 • Σάββατο
  (08.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  vale********
 • 3  pr32******
 • 4  Ibra*********
 • 5  mrbr*******
 • Παρασκευή
  (07.09.2018)
 • 1  baaa*****
 • 2  Fera*******
 • 3  volk*****
 • 4  GQas********
 • 5  Ibra*********
 • Πέμπτη
  (06.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  vale********
 • 3  Phil*******
 • 4  Fera*******
 • 5  Jame******
 • Τετάρτη
  (05.09.2018)
 • 1  volk*****
 • 2  Jame******
 • 3  Mike*****
 • 4  jayc*****
 • 5  Serg*****
 • Τρίτη
  (04.09.2018)
 • 1  spar*****
 • 2  Fera*******
 • 3  volk*****
 • 4  SinW******
 • 5  moro*****
 • Δευτέρα
  (03.09.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  vale********
 • 3  -Ale******
 • 4  TheC*****
 • 5  Ligh********
 • Κυριακή
  (02.09.2018)
 • 1  vale********
 • 2  swee*****
 • 3  Jame******
 • 4  SatT*****
 • 5  Fera*******
 • Σάββατο
  (01.09.2018)
 • 1  Jame******
 • 2  siis*****
 • 3  Cana*******
 • 4  gari******
 • 5  swee*****
 • Παρασκευή
  (31.08.2018)
 • 1  jeff*****
 • 2  drea*******
 • 3  rntk*********
 • 4  gari******
 • 5  Fera*******
 • Πέμπτη
  (30.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  bday*****
 • 3  Jame******
 • 4  docd*****
 • 5  nack*******
 • Τετάρτη
  (29.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  Come********
 • 3  Jame******
 • 4  bday*****
 • 5  Dire********
 • Τρίτη
  (28.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  bday*****
 • 3  Jame******
 • 4  Paul*****
 • 5  gari******
 • Δευτέρα
  (27.08.2018)
 • 1  bday*****
 • 2  jood******
 • 3  Dire********
 • 4  baaa*****
 • 5  Gian******
 • Κυριακή
  (26.08.2018)
 • 1  woll*****
 • 2  -Fir*****
 • 3  m-ja*****
 • 4  rapt*********
 • 5  cafe*****
 • Σάββατο
  (25.08.2018)
 • 1  -Fir*****
 • 2  forg*****
 • 3  Dire********
 • 4  para*******
 • 5  Nest*****
 • Παρασκευή
  (24.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  Cana*******
 • 3  Dire********
 • 4  -Fir*****
 • 5  lovj*****
 • Πέμπτη
  (23.08.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  wewe*****
 • 3  269c*****
 • 4  Timd*****
 • 5  mt87*****
 • Τετάρτη
  (22.08.2018)
 • 1  docd*****
 • 2  savv******
 • 3  rich*****
 • 4  Math*****
 • 5  swee*****
 • Τρίτη
  (21.08.2018)
 • 1  aksi*****
 • 2  Redb********
 • 3  Fera*******
 • 4  mike*****
 • 5  docd*****

Κανόνες Εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το hot-live-sex-shows.com θα βραβεύει 5 μέλη κάθε μέρα (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους hot-live-sex-shows.com εντός λίγων ωρών.

Κάθε μέρα οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τους 4 πρώτους χαρακτήρες από το όνομα χρήστη τους.

Χωρίς παρέκκλιση από τα παρόντα λεγόμενα, οποιοδήποτε μέλος διαπράξει απάτη γενικότερα αλλά και όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη καμπάνια ή πάψει να είναι μέλος στο hot-live-sex-shows.com κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πρέπει να αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιοδήποτε βραβείο μπόνους.

Το hot-live-sex-shows.com δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανονισμούς κατά την αποκλειστική του κρίση συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση τα βραβεία που δίνονται.

Το hot-live-sex-shows.com δικαιούται να ακυρώσει κατά την αποκλειστική του κρίση την καμπάνια και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης.