Τρέχουσες κατατάξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 Lusj***** 200 Tokens
2 Kash***** 150 Tokens
3 Doub****** 100 Tokens
4 guy1***** 50 Tokens
5 cumn***** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες Νικήτριες

 • Κυριακή
  (15.07.2018)
 • 1  Lusj*****
 • 2  Kash*****
 • 3  Doub******
 • 4  joke*****
 • 5  Tige*****
 • Σάββατο
  (14.07.2018)
 • 1  Lusj*****
 • 2  baaa*****
 • 3  forg*****
 • 4  AnaD*****
 • 5  joke*****
 • Παρασκευή
  (13.07.2018)
 • 1  lYOU*********
 • 2  Rose******
 • 3  Lusj*****
 • 4  Kash*****
 • 5  baaa*****
 • Πέμπτη
  (12.07.2018)
 • 1  Abal*******
 • 2  lYOU*********
 • 3  Dire********
 • 4  gari******
 • 5  jery********
 • Τετάρτη
  (11.07.2018)
 • 1  Kash*****
 • 2  Hard*******
 • 3  Fran********
 • 4  Abal*******
 • 5  Dire********
 • Τρίτη
  (10.07.2018)
 • 1  Tnam*****
 • 2  Kash*****
 • 3  Abal*******
 • 4  Bain*****
 • 5  Solo*****
 • Δευτέρα
  (09.07.2018)
 • 1  Abal*******
 • 2  Hard*******
 • 3  Solo*****
 • 4  lapp*****
 • 5  priv********
 • Κυριακή
  (08.07.2018)
 • 1  aksi*****
 • 2  vale********
 • 3  Rose******
 • 4  Star*****
 • 5  gari******
 • Σάββατο
  (07.07.2018)
 • 1  swee*****
 • 2  Paul*****
 • 3  vale********
 • 4  chle******
 • 5  lapp*****
 • Παρασκευή
  (06.07.2018)
 • 1  Abal*******
 • 2  Kash*****
 • 3  seco******
 • 4  quad*****
 • 5  Star*****
 • Πέμπτη
  (05.07.2018)
 • 1  Abal*******
 • 2  Tara*****
 • 3  Kash*****
 • 4  cdrc*****
 • 5  seco******
 • Τετάρτη
  (04.07.2018)
 • 1  Abal*******
 • 2  Kash*****
 • 3  aspr*****
 • 4  XPEH*****
 • 5  jery********
 • Τρίτη
  (03.07.2018)
 • 1  Abal*******
 • 2  Solo*****
 • 3  para*******
 • 4  nack*******
 • 5  stee******
 • Δευτέρα
  (02.07.2018)
 • 1  forg*****
 • 2  baaa*****
 • 3  aspr*****
 • 4  vlad******
 • 5  -Att*****
 • Κυριακή
  (01.07.2018)
 • 1  ircu*****
 • 2  rntk***********
 • 3  Kash*****
 • 4  forg*****
 • 5  swee*****
 • Σάββατο
  (30.06.2018)
 • 1  hann*****
 • 2  Dire********
 • 3  m-ja*****
 • 4  Kash*****
 • 5  Graz******
 • Παρασκευή
  (29.06.2018)
 • 1  jimm*****
 • 2  Cana*******
 • 3  Tnam*****
 • 4  wron*****
 • 5  forg*****
 • Πέμπτη
  (28.06.2018)
 • 1  forg*****
 • 2  melh******
 • 3  m-ja*****
 • 4  chem******
 • 5  Lepp*****
 • Τετάρτη
  (27.06.2018)
 • 1  forg*****
 • 2  Star*****
 • 3  podg*******
 • 4  seco******
 • 5  Solo*****
 • Τρίτη
  (26.06.2018)
 • 1  Ibra*********
 • 2  seco******
 • 3  jimm*****
 • 4  podg*******
 • 5  Big-********
 • Δευτέρα
  (25.06.2018)
 • 1  jeff*****
 • 2  seco******
 • 3  love******
 • 4  Toma********
 • 5  forg*****
 • Κυριακή
  (24.06.2018)
 • 1  Lusj*****
 • 2  vlad********
 • 3  baaa*****
 • 4  arab*****
 • 5  hoth*****
 • Σάββατο
  (23.06.2018)
 • 1  arab*****
 • 2  chle******
 • 3  Rusl********
 • 4  Dire********
 • 5  Gyra*****
 • Παρασκευή
  (22.06.2018)
 • 1  Door*****
 • 2  SMOL*****
 • 3  Blac*********
 • 4  Exca*******
 • 5  jays*********
 • Πέμπτη
  (21.06.2018)
 • 1  Door*****
 • 2  Jorr*****
 • 3  doit*****
 • 4  qwer*****
 • 5  SMOL*****
 • Τετάρτη
  (20.06.2018)
 • 1  Lepp*****
 • 2  Lusj*****
 • 3  stin********
 • 4  Dire********
 • 5  duc-*****
 • Τρίτη
  (19.06.2018)
 • 1  Door*****
 • 2  chri*****
 • 3  d0nt*****
 • 4  ilgd*****
 • 5  gats*****
 • Δευτέρα
  (18.06.2018)
 • 1  jimm*****
 • 2  chri*****
 • 3  qwer*****
 • 4  Fera*******
 • 5  digi******
 • Κυριακή
  (17.06.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  Door*****
 • 3  Graz*****
 • 4  bday*****
 • 5  Hese*****
 • Σάββατο
  (16.06.2018)
 • 1  Fera*******
 • 2  oneo*****
 • 3  YueF*****
 • 4  Door*****
 • 5  GQas********

Κανόνες Εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το hot-live-sex-shows.com θα βραβεύει 5 μέλη κάθε μέρα (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους hot-live-sex-shows.com εντός λίγων ωρών.

Κάθε μέρα οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τους 4 πρώτους χαρακτήρες από το όνομα χρήστη τους.

Χωρίς παρέκκλιση από τα παρόντα λεγόμενα, οποιοδήποτε μέλος διαπράξει απάτη γενικότερα αλλά και όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη καμπάνια ή πάψει να είναι μέλος στο hot-live-sex-shows.com κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πρέπει να αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιοδήποτε βραβείο μπόνους.

Το hot-live-sex-shows.com δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανονισμούς κατά την αποκλειστική του κρίση συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση τα βραβεία που δίνονται.

Το hot-live-sex-shows.com δικαιούται να ακυρώσει κατά την αποκλειστική του κρίση την καμπάνια και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης.